August 5, 2020, 7:28 am
Home Acte necesare internare

Acte internare

Acte necesare pentru internarea pacientilor in spital:

  • bilet de trimitere de la medicul specialist sau medicul de familie;
  • carte de identitate;
  • dovada calitatii de asigurat medical (adeverinta, cupon de pensie etc.)
  • - cardul naţional de asigurări sociale de sănătate/adeverinţa de asigurat cu valabilitate de 3 luni de la data emiterii pentru cei care refuză cardul naţional din motive religioase sau de conştiinţă/adeverinţa înlocuitoare pentru cei cărora li se va emite card naţional duplicat sau, după caz, documentele prevăzute la art. 223 alin. (1) din Legea nr. 95/2006, republicată, cu modificările ulterioare, pentru persoanele cărora nu le-a fost emis cardul şi să le utilizeze în vederea acordării serviciilor medicale;