February 23, 2018, 7:50 pm
Home Arhiva anunturi
Arhiva anunturi 2015-2017

A N U N T


Spitalul de Psihiatrie ,, Sf. Nicolae “ Roman la dată de 24.02.2015, ora 12, 00 concurs/examen pentru ocuparea următoarelor posturi vacanţe pe perioada nedeterminata:

- 1 post referent I ;‘

Condiţii de participare:
- Studii medii economice ;
- Cunostinte operare PC ;
- Minim 3 ani vechime in domeniu ;

Tipul probelor de concurs:
- proba scrisă, interviu

Acte necesare înscriere:
- cerere înscriere concurs adresata conducatorului unitatii ;

- copia actului identitate sau orice alt document care atesta identitatea , potrivit legii , dupa caz ;

- copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atesta efectuarea unor specializari , precum si copiile documentelor care atesta indeplinirea conditiilor specific ale postului solicitat ;

- curriculum vitae ;

- cazier judiciar sau o declaratie pe propria raspundere ca nu are antecedente penale care sa-l faca incompatibil cu functia pentru care candideaza ;

- adeverinţa medicală care să ateste starea de sănătate corespunzatoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derularii concursului de catre de medicul de familie sau de catre unitatile sanitare abilitate ;

- carnetul de munca , sau , dupa caz , o adeverinta care atesta vechimea in munca , in meserie si/sau in specialitaea studiilor , in copie ;

Copiile de pe actele prevăzute mai sus se prezintă însoţite de documentele originale care se certifică pentru conformitate cu originalul de către secretariatul comisiei de concurs, sau în copii legalizate.

Dosarul de participare la concurs se depune la secretariatul comisiei de concurs până la data de 13.02.2015 , ora 14,00

Selecţia dosarelor se va realiza în perioada 16.02.2015 .

Afisarea dosarelor admise se face in data de 17.02.2015 .

Proba scrisa va avea loc în dată de 24.02.2015, ora 12,00. la sediul unitatii .

Afisarea rezultatului la proba scrisa se va face in data de 25.02.2015 .

Contestatiile la proba scrisa se depun in data de 26.02.2015.

Proba interviu se va desfasura in data de 28.02.2015, ora 12,00 la sediul unitatii .

Contestatiile la proba interviu se depun in data de 03.03.2015. Rezultatele finale se vor afisa in data de 04.03.2015.

Locul de susţinere a concursului/examen, se va desfasura la sediul unitatii .

Tematica, bibliografia şi atribuţiile din fişa postului pentru referent, vor fi afişate la sediul spitalului .

MANAGER
DR.HÎNCU ANCA MIHAELA

 

Tematica si bibliografia pentru postul de referent - vizualizeaza

Fisa post referent - vizualizeaza

 

 

ANUNT

 

Organizeaza in data de 23.02.2015 , ora 13 , 00 concurs/examen pentru ocuparea urmatoarelor posturi vacante, pe durata nedeterminata:

-4 posturi infirmiera ;

Conditii de participare:

-scoala generala;

-curs infirmiera ;

Tipul probelor de concurs :
- proba scrisa , interviu ;

Acte necesare inscriere :

-cerere înscriere concurs adresata conducatorului unitatii ;

- copia actului identitate sau orice alt document care atesta identitatea , potrivit legii , dupa caz ;

-copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atesta efectuarea unor specializari , precum si copiile documentelor care atesta indeplinirea conditiilor specific ale postului solicitat ;

-curriculum vitae ;

-cazier judiciar sau o declaratie pe propria raspundere ca nu are antecedente penale care sa-l faca incompatibil cu functia pentru care candideaza ;

-adeverinţa medicală care să ateste starea de sănătate corespunzatoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derularii concursului de catre de medicul de familie sau de catre unitatile sanitare abilitate ;

-carnetul de munca , sau , dupa caz , o adeverinta care atesta vechimea in munca , in meserie si/sau in specialitaea studiilor , in copie ;

Copiile de pe actele prevăzute mai sus se prezintă însoţite de documentele originale care se certifică pentru conformitate cu originalul de către secretariatul comisiei de concurs, sau în copii legalizate.

Copiile de pe actele prevazute mai sus se prezinta insotite de documentele originale care se certifica pentru conformitate cu originalul de catre secretariatul comisiei de concurs,sau in copii legalizate.

Dosarul de participare la concurs se depune la secretariatul comisiei de concurs pana la data de 13.02.2015, ora 14 , 00.

Afisarea dosarelor admise se face in data de 16.02.2015 ;

Contestatii selectie 17.02.2015 ;

Concursul proba scrisa va avea loc in data 23.02.2015 , ora 13 , 00 la sediul unitatii sanitare.

Afisarea rezultatelor la proba scrisa se face in data de 24.02.2015 ;

Contestatiile la proba scrisa se depun in data de 25.02.2015;

Proba interviu se va desfasura in data de 26.02.2015 ;

Afisarea rezultatelor finale se va efectua in data de 02.03.2015 ;

Tematica pentru concurs este afisata la sediul si pe site-ul unitatii.


MANAGER,
DR.HINCU ANCA MIHAELA

Tematica si bibliografia pentru postul de infirmiera - vizualizeaza

Fisa post infirmiera - vizualizeaza

 

Tematica si bibliografie concurs medic psihiatru - vizualizeaza

Tematica si bibliografie concurs farmacist - vizualizeaza

 

Spitalul de Psihiatrie ,,Sf. Nicolae” Roman organizeaza in data de 29. 01. 2015 , ora 13. 00, concurs/examen pentru ocuparea urmatoarelor posturi vacante, pe durata nedeterminata:

-4 posturi ingrijitoare

Conditii de participare:

-scoala generala;

Probe concurs : scrisa si interviu ;

Acte necesare inscriere :

-cerere inscriere concurs adresata conducatorului unitatii ;

-copia actului de identitate sau orice alt document care sa ateste identitatea, potrivit legii dupa caz ;

-copiile documentelor care sa ateste nivelul studiilor si indeplinirea conditiilor specifice si ale altor acte care sa ateste vechimea in munca/specialitate ;

-cazier judiciar sau o declaratie pe propria raspundere ca nu are antecedente penale care sa-l faca incompatibil cu functia pentru care candideaza ;

-curriculum vitae ;

-adeverinta medicala care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare cu cel putin 6 luni anterior derularii concursului de catre medicul de familie al candidatului sau de catre unitatile sanitare abilitate;

-carnetul de munca , sau , dupa caz o adeverinta care sa ateste vechimea in munca , in meserie si/sau in specialitatea studiilor ;

-chitanta de 50 lei ;

Copiile de pe actele prevazute mai sus se prezinta insotite de documentele originale care se certifica pentru conformitate cu originalul de catre secretariatul comisiei de concurs, sau in copii legalizate.

Dosarul de participare la concurs se depune la secretariatul comisiei de concurs pana la data de 20 .01.2015 , ora 14, 00.

Selectia si afisarea dosarelor de concurs va avea loc in data de 24.01.2015.

Proba scrisa va avea loc in data 29.01.2015 , ora 13, 00 la sediul unitatii sanitare.

Afisarea probei scrise se va face in data de 30. 01.2015.

Contestatiile la proba scrisa se vor depune in data de 30. 01.2015 .

Proba interviu va avea loc in data de 02.02.2015, ora 13,00 la sediul unitatii.

Afisarea rezultatelor finale se va efectua in data de 03.02.2015.

Tematica pentru concurs este afisata la sediul si pe site-ul unitatii.

MANAGER,
DR.HINCU ANCA MIHAELA

Tematica si bibliografie concurs ingrijitoare - vizualizeaza

Fisa post ingrijitoare - vizualizeaza

 

 


Spitalul de Psihiatrie ,, Sf. Nicolae “ Roman la dată de 27.01.2015, ora 13, concurs/examen pentru ocuparea următoarelor posturi vacanţe pe perioada nedeterminata:

- 2 posturi asistent medical generalist debutant (PL) ;

- 2 posturi asistent medical generalist ( PL) ;

Condiţii de participare:
- diploma de absolvire şcoala sanitară postliceală

- liceu sanitar + curs de chivalare cu scoala postliceala sanitara de 1 an

- cunoştinţe operare P C

Tipul probelor de concurs:

- proba scrisă, interviu

Acte necesare înscriere:

- cerere înscriere concurs adresata conducatorului unitatii ;

- certificat de membru avizat, sau adeverinţa care să ateste înscrierea în O.A.M.G.M.A.M - Filiala Neamţ ;

- copia actului identitate sau orice alt document care atesta identitatea , potrivit legii , dupa caz ;

- copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atesta efectuarea unor specializari , precum si copiile documentelor care atesta indeplinirea conditiilor specific ale postului solicitat ;

- curriculum vitae ;

- cazier judiciar sau o declaratie pe propria raspundere ca nu are antecedente penale care sa-l faca incompatibil cu functia pentru care candideaza ;

- adeverinţa medicală care să ateste starea de sănătate corespunzatoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derularii concursului de catre de medicul de familie sau de catre unitatile sanitare abilitate ;

- carnetul de munca , sau , dupa caz , o adeverinta care atesta vechimea in munca , in meserie si/sau in specialitaea studiilor , in copie ;

Copiile de pe actele prevăzute mai sus se prezintă însoţite de documentele originale care se certifică pentru conformitate cu originalul de către secretariatul comisiei de concurs, sau în copii legalizate.

Dosarul de participare la concurs se depune la secretariatul comisiei de concurs până la data de 19.01.2015 , ora 14,00

Selecţia dosarelor se va realiza în perioada 20.01.2015 .

Afisarea dosarelor admise se face in data de 21.01.2015 .

Proba scrisa va avea loc în dată de 27.01.2015, ora 13,00 la sediul unitatii .

Afisarea rezultatului la proba scrisa se va face in data de 28.01.2015 .

Contestatiile la proba scrisa se depun in data de 29.01.2015.

Proba interviu se va desfasura in data de 30.01.2015 , ora 13,00 la sediul unitatii .

Contestatiile la proba interviu se depun in data de 02.02.2015. Rezultatele finale se vor afisa in data de 03.02.2015 .

Locul de susţinere a concursului/examen, se va desfasura la sediul unitatii .

Tematica, bibliografia şi atribuţiile din fişa postului pentru asistent medical, vor fi afişate la sediul spitalului şi pe site-ul unităţii la adresa: www.spsnroman.ro

MANAGER
DR.HÎNCU ANCA MIHAELA

 

Tematica pentru concursul de asistent medical - vizualizeaza

Bibliografie pentru concursul de asistent medical - vizualizeaza

Fisa postului pentru asistent medical - vizualizeaza

 
More Articles...
<< Start < Prev 11 12 13 14 15 Next > End >>

Page 14 of 15