September 19, 2018, 9:30 pm
Home Coplata la externare

 

 

         Având în vedere şedinţa comitetului director din data de 29 martie 2013, Regulamentul de Organizare şi Funcţionare a Spitalului de Psihiatrie „Sf.Nicolae „ Roman si in conformitate cu adresa M.S. nr.EN3/23/28.03.2013 cu privire la H.G. pentru aprobarea Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2013-2014 s-a stabilit cuantumul de 5 lei pentru coplata la externarea persoanelor internate după data de 01 aprilie 2013 şi care se încadrează în această categorie de coplată;