August 5, 2020, 7:23 am
Home Informatii utile vizitatori

INFORMAȚII VIZITATORI

Accesul și circulația

PERSONALUL PROPRIU

• pe bază de legitimație

PERSONALUL DIN AFARA UNITĂȚII (venit în interes de serviciu)

• Pe baza buletinului de identitate sau a legitimației de serviciu;

• Accesul în spital al altor categorii de persoane, precum echipe de control din cadrul diverselor instituții sau autorități publice, medici în schimb de experiență, medici rezidenți, studenți etc., se face pe baza legitimației de serviciu.

• Accesul persoanelor care au asupra lor aparate de filmat, de fotografiat sau de înregistrat se face numai cu aprobarea managerului spitalului.

• Este interzis accesul în spital al persoanelor care au asupra lor armament, muniții, substanțe toxice, stupefiante, explozive ori alte instrumente care pot pune în pericol viața, integritatea corporală sau sănătatea personalului propriu și a pacienților ori patrimoniul unității.

• Fac excepție de la prevederile punctului anterior persoanele care se află în timpul executării misiunilor de intervenție, de protecție unor personalități sau care asigură paza persoanelor internate, private de libertate.

STUDENȚI ȘI ELEVI

• pe baza legitimației de student/elev

APARȚINĂTORII ȘI VIZITATORII BOLNAVILOR

• conform PROGRAMULUI DE VIZITARE afișat la poarta spitalului și pe baza documentului de identitate și înscrierii în registrul special al vizitatorilor.

• program de vizitare
zilnic 10.00 – 20.00

REPREZENTANȚII PRESEI
• Accesul reprezentanților mass-mediei se face numai pe baza legitimației de acreditare în specialitate și a documentului de identitate.

• numai cu acordul managerului spitalului care va nominaliza în mod explicit locurile în care se poate filma sau persoanele cărora li se pot lua interviuri, cu respectarea legii și a drepturilor la intimitate ale pacienților. Anterior, reprezentanții mass-media vor face demersuri scrise sau verbale în vederea obținerii acordului de principiu.

• Informațiile de interes public referitoare la activitatea desfășurată în spital vor fi furnizate mijloacelor media de catre PURTĂTORUL DE CUVÂNT AL SPITALULUI sau de către manager cu ocazia întâlnirilor organizate cu presa.

• Filmarea unui caz se va putea face în condițiile legii și numai cu acordul scris al persoanei respective sau al reprezentantului legal sau convențional.

• Circulația reporterilor prin spital se va efectua cu respectarea circuitelor funcționale ale Spitalului și numai însoțiți de purtătorul de cuvânt al Spitalului.

Reguli de vizitare

Grija pentru pacienți este prima preocupare a Spitalului. Pentru ca serviciile medicale și de asistență să se poată desfășura fără perturbări și pentru ca vizitarea pacienților să decurgă fără incidente, rugăm vizitatorii să respecte următorul set de reguli:

Pacienții pot primi vizitatori, dacă starea sănătății le permite, în locurile special amenajate pentru vizite și nu în saloane, iar în situația în care condițiile meteorologice o permit, în curtea spitalului, respectându-se programul de vizită. Vizita aparținătorilor la patul bolnavilor este permisă numai cu acordul medicului curant sau de gardă în situații speciale. Pacienții vor fi însoțiți de către infirmieri până la locurile special amenjate pentru vizite.

Pacienții cu demență severă, alte diagnostic severe, nedeplasabili, vor fi vizitați în salon vizitatorii fiind îndrumați la patul pacientului vizitat de către un cadru medical desemnat de catre medic sau de asistenta șefă;

În situația în care există mai mult de 2 vizitatori, acestia vor fi introduși pe rând, astfel încât numarul vizitatorilor prezenți simultan la un pacient să nu depășească 2 persoane;

Pacienții pot primi pachete transmise prin poștă, curierat etc. sau aduse de vizitatori la poarta spitalului care sunt verificate de persoanele din echipa terapeutică.

Este interzis accesul persoanelor străine, precum și al vizitatorilor în zonele cu risc crescut din spital.

Vizitatorii trebuie să respecte regulile stabilite de conducerea unității.

Vizitatorii vor păstra liniștea și curățenia și vor avea grijă să nu deterioreze bunurile aparținând spitalului.

Se interzice vizitarea pacienților de către persoane care prezintă simptomele unei boli infecțioase (în special viroze respiratorii, diaree acută, boli eruptive etc.).

La intrarea în secție vizitatorii vor avea echipament de protecție asigurat de spital (halat, papuci etc.).

Se vor folosi căile de acces și circuitele stabilite pentru vizitatori.

Vizitatorii NU AU VOIE:

- să intre în spital în stare de ebrietate sau cu animale de companie,

- să se așeze pe patul bolnavului,

- să intervină în alimentația bolnavilor fără avizul medicului curant,

- să administreze din proprie inițiativă medicamente pacienților,

- să atingă echipamentele sau aparatura medical,

- să aducă în spital alimente perisabile, droguri sau alcool.

- sa introducă în spital alimente contraindicate regimului dietetic al pacientului sau în cantitate prea mare.

Recomandări:

• Evitați pe perioada vizitei discuțiile neplăcute ce ar putea afecta atât pacientul vizitat cât și linistea celorlalți pacienți internați;

• Nu fumați în unitate, fumatul este strict interzis inclusiv în curtea spitalului; în caz contrar, riscați să fiți amendați în conformitate cu prevederile legale.

• copiii care iși vizitează rudele internate în spital trebuie sa fie însoțiți și supravegheați pe toată perioada vizitei de către un adult;

Se vor respecta indicațiile medicului curant cu privire la alimentele permise, în funcție de specificul afecțiunii și al procedurilor de diagnostic sau tratament aplicate.

Vizitatorii vor respecta indicațiile personalului medical privitoare la măsurile aplicate în situațiile epidemiologice deosebite (carantină etc) sau în cazurile de forță majoră (incendiu, cutremur etc).

Pe durata vizitelor, personalul medico-sanitar ia toate măsurile necesre pentru respectarea cu strictețe a interdicițiilor de acces în zonele cu risc, a regulilor de acces și de circulație în spital, precum și a normelor de conduit civilizată. În cazul apariției oricăror nereguli personalul medico-sanitar va sesiza de urgență serviciul de pază.

Accesul vizitatorilor se face cu respectarea prevederilor Legii 487/2002 legea sănătății mintale.

Vizitatorii au acces neîngrădit la Registrul de sugestii și reclamații existent la secretariat.

Vizitatorii sunt rugați ca, pe perioada vizitei, să evite discuţiile neplăcute ce pot afecta pacienţii, sa respecte intimitatea și perioadele de odihnă ale pacienților internați, respectiv activitatea personalului medical, adoptând un comportament civilizat, pastrând liniștea și limitând utilizarea telefoanelor mobile.

In timpul efectuării vizitelor, consultațiilor și a diverselor proceduri medicale, accesul vizitatorilor nu este permis în saloane, aceștia putand aștepta la secretariatul spitalului.

Pacienții pot refuza accesul vizitatorilor, comunicând în avans acest lucru medicului.

În anumite situații speciale ce țin de securitate, combaterea și prevenirea incendiilor sau din cauza spațiului redus al secței vizitate, vi se poate cere sa părăsiți Spitalul

Personalul nostru vă sta la dispoziție pentru informații suplimentare.

Eliberări acte

TIPURI DE ACTE ELIBERATE

LA EXTERNARE:
o BILET DE IEȘIRE/EXTERNARE
o SCRISOARE MEDICALĂ
o CONCEDIU MEDICAL/ ADEVERINȚĂ MEDICALĂ
o BILET DE TRIMITERE CĂTRE ALTE SERVICII MEDICALE
o REȚETE.


• LA CEREREA PACIENTULUI:
o ADEVERINȚĂ INTERNARE
o REFERATE MEDICALE
o ADEVERINȚE
o COPIE DUPĂ BULETINUL DE ANALIZE MEDICALE
DIN ARHIVĂ:
o DUPLICAT BILET DE IEȘIRE


• LA CEREREA UNEI INSTANȚE ABILITATE:
o Copie dupa FOAIA DE OBSERVAȚIE CLINICĂ GENERALĂ