August 5, 2020, 7:44 am
Home Misiune, viziuneMISIUNEA : Misiunea Spitalului de Psihiatrie “Sf.Nicolae” Roman, este aceea de a îmbunătăţi sănătatea comunităţii din arealul pe care-l deserveşte şi de a excela la capitolul calitatea serviciilor prestate pacienţilor.

Spitalul în colaborare cu partenerii sai caută soluţii concrete pentru asigurarea educării continue a personalului medical, asigurarea condiţiilor optime pentru dezvoltarea profesionala, şi nu în ultimul rând, asigurarea unui mediu optim pentru desfăşurarea în bune condiţii a actului medical din punctul de vedere al prevenţiei, diagnosticării şi tratamentului.

VIZIUNEA ECHIPEI MANAGERIALE: Ne propunem ca spitalul nostru să devină cel mai bun furnizor de servicii medicale de psihiatrie (afectiuni psihice cronice) din intreaga regiune , etalon al profesionalismului si calitatii.

SCOPUL ECHIPEI MANAGERIALE: Pentru a deveni cea mai primitoare unitate sanitara de specialitate din acest areal, preocuparile se axeaza pe:
• Imbunatatirea serviciilor medicale oferite pacientilor

• Desfasurarea de activitati stiintifice si de dezvoltare a cunostintelor medicale ale personalului

• Dezvoltarea unei infrastructuri si a unui mediu de asistenta medicala de calitate

• Crearea unui mediu optim pentru dezvoltarea profesionala a angajatilor

• Cresterea nivelului de satisfactie al pacientilor

Astfel, asigurăm condiţiile necesare atingerii obiectivelor prin implementarea, menţinerea şi îmbunătăţirea continuă a sistemului de management propriu. Suntem convinşi că principiile noastre teoretice şi practice referitoare la acesteaspecte contribuie la sporirea încrederii pacientilor faţă de serviciile noastre, ceea ce de fapt constituie sursa succesului nostru.

Personalul nostru de la toate nivelurile reprezintă esenţa spitalului şi de aceea ne asigurăm să menţinem un mediu optim care să permită fiecărui angajat să îşi pună în valoare şi să îşi dezvolte cunoştinţele, experienţa şi abilităţile personale, înţelegând şi respectând cerinţele sistemului de management.

Conducerea îşi asumă răspunderea comunicării acestei politici în cadrul spitalului, precum şi analizării ei periodice, pentru a fi în mod continuu adecvată scopului.