January 18, 2018, 7:38 pm
Home Situatii statistice 2013

Număr pacienţi internaţi în spital

955

Număr pacienţi externaţi din spital

830

Zile de spitalizare înregistrate

46.795

Cheltuieli pentru medicamente, din care:

291.422 lei

- pentru un pat

2.242 lei

- pentru un bolnav

305 lei

- pentru o zi spitalizare

6 lei

Indicatori de utilizare a serviciilor

Durata medie de spitalizare

49 zile

Rata de utilizare a paturilor

98,62 %

Indicatori de calitate

Rata mortalităţii

0,72%

Rata infecţiilor nozocomiale

0,24%

Indicele de concordanţă între diagnosticul de internare şi diagnosticul la externare

99,03%

Numărul de reclamaţii/plângeri ale pacienţilor analizate şi rezolvate

0

 

Numărul de examene paraclinice efectuate  în anul 2013

1.791