August 5, 2020, 7:48 am
Home Structura organizatorica

STRUCTURA ORGANIZATORICĂ ȘI FUNCȚIONALĂ


(1) Conform Ordinului MS nr. 796/02.06.2010 și Dispoziției Consiliului Județean Neamț nr. 357 din 28.10.2015, cu avizul Ministerului Sănătății nr. XI/A/61573/NB/10505/2015, structura organizatorică a spitalului cuprinde:

- Secția psihiatrie cronici – 130 de paturi din care - comp. psihiatrie (demențe) – 10 paturi;

- Farmacie cu circuit închis;

- Aparat funcțional;

(2) Modificarea structurii organizatorice se aprobă de Consiliul Județean Neamț cu avizul Ministerului Sănății.

A. Structura activităţii medicale:

Secţia cu paturi: - 120 paturi pentru bolnavi psihici cronici

- 10 paturi pentru cazuri de demență

Farmacie cu circuit închis deservită de un farmacist și un asistent farmacist.

În cadrul sectorului medical se desfăşoară următoarele activităţi:

1. Activităţi medicale (tratament medicamentos şi psihoterapic) efectuate de medicii specialişti psihiatri;

2. Activităţi de ingrijire acordate de asistenţii medicali, infirmieri, ingrijitori;

3. Activităţi de terapie ocupaţională şi ergoterapie sub îndrumarea medicilor specialisti, asistenţilor medicali, asistentului social;

4. Activităţi de asistenţă socială desfaşurate de către asistentul social;

5. Psihoterapie şi alte servicii psihologice efectuate de către psiholog;

6. Investigaţii paraclinice;

7. EEG, efectuate de către medicul specialist;

8. Activităţi de farmacie efectuate de către farmacist.

B. Structura administrativă

Este subordonată managerului, iar personalul angajat desfaşoară activităţi în următoarele domenii:

1. Financiar-contabil;

2. Aprovizionare şi achiziţii publice;

3. Bloc alimentar;

4. Spălătorie;

5. Activităţi în domeniul resurselor umane, normare, organizare şi salarizare (RUNOS);

6. Activităţi în domeniul IT;

7. Juridic;

8. Administrativ;

9. Activităţi interne de prevenire şi protecţie;

10. Registratură;

11. Statistică medicală;

12. Calitatea serviciilor medicale

13. Farmacie